Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới không có hạn sử dụng?

Thẻ BHYT mẫu cũ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-4. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn tiếp nhận bệnh nhân đi khám bệnh bằng thẻ BHYT theo mẫu cũ đến hết ngày 30-6.

Ngay đầu năm 2018, TPHCM đã đổi thẻ BHYT mới cho hơn 2,2 triệu người lao động. Trước đó, đầu năm học 2017-2018 cũng đã đổi thẻ BHYT toàn bộ 1,7 triệu học sinh. Đối với người có thẻ BHYT đã được cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì không đổi thẻ trong đợt này và tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp để khám chữa bệnh.
Lần này (từ tháng 4-2018), khoảng 1,6 triệu người sẽ đổi thẻ BHYT thuộc các đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi; hộ gia đình; người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; người có công với cách mạng và thân nhân, người phục vụ người có công; cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến; người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.
Trong đó, những đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT như trẻ em, người có công, bảo trợ xã hội… thì khi nào thẻ BHYT hết hạn sẽ được mặc định cấp tiếp. Riêng với khoảng 800.000 người thuộc diện BHYT hộ gia đình, khi hết hạn cần mua mới.
Để biết giá trị sử dụng, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu) theo mã số BHYT ghi trên thẻ. Hoặc có gì chưa rõ thì có thể liên lạc với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được phục vụ.
Trường hợp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH nhưng bị sai thông tin so với thẻ cũ, người dân liên hệ cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi lại thẻ ngay.
– BHXH TPHCM bắt đầu đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH – cũng chính là mã định danh (mẫu thẻ mới) cho các đối tượng tham gia BHYT có giá trị thẻ 3 năm, 5 năm và 72 tháng (trẻ em dưới 6 tuổi). Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (cả người nhận bằng tiền mặt và người nhận qua thẻ ATM), các điểm bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ phát thẻ BHYT mẫu mới cùng với kỳ chi trả lương hưu tháng 4-2018.
Đối với người có công với cách mạng và thân nhân, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, thân nhân liệt sĩ, người phục vụ người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, trẻ em dưới 6 tuổi thì cơ quan quản lý đối tượng (Phòng LĐTB-XH quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn) sẽ phát thẻ BHYT mẫu mới đến tay đối tượng trước ngày thẻ có giá trị.
Về giá trị sử dụng in trên thẻ BHYT, thẻ BHYT được đổi theo mẫu mới có giá trị sử dụng từ ngày 1-5 và không ghi giá trị sử dụng đến ngày tháng năm nào. Tôi xin lưu ý, thẻ BHYT mẫu cũ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-4. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn tiếp nhận bệnh nhân đi khám bệnh bằng thẻ BHYT theo mẫu cũ đến hết ngày 30-6.
Nguồn: SGGP